อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติตกลงที่จะยอมรับความผิดในการฉ้อโกง