นักวิเคราะห์: เดิมพันESPN ครอบงำการอภิปรายของเพนน์