สมาชิกทีมคาสิโน Four Winds ระดมเงิน 15,000 ดอลลาร์